GDPR politika zaštite privatnosti i osobnih podataka TEM Čatež d. o. o.

I. PREDSTAVLJANJE VODITELJA OBRADE

TEM Čatež d. o. o., Čatež 13, 8212 Velika Loka, matični broj 5041775000 (u daljnjem tekstu: društvo TEM) vodeći je slovenski proizvođač električnih prekidača i utičnica. Svojim korisnicima već više od 40 godina nudimo jednostavno prilagodljive, tehnološki inovativne i estetski usavršene proizvode koji reguliraju raspoloženje i ugođaj u različitim životnim i radnim okolinama.

Naši proizvodi i usluge predstavljeni su i dostupni putem internetske stranice www.tem.si, www.touch.si i na internetskim adresama drugih domena u vlasništvu i/ili pod upravom društva TEM.

U društvu TEM svjesni smo značenja zaštite osobnih podataka, zato s njima postupamo odgovorno. Pridržavamo se zakonite, poštene i transparentne obrade osobnih podataka u skladu s valjanim zakonodavstvom o zaštiti podataka, Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: GDPR). Način zaštite osobnih podataka i privatnosti uređuju Pravilnik o zaštiti osobnih podataka i GDPR politika zaštite privatnosti i osobnih podataka. Odgovarajućim mjerama zaštite neovlaštenim osobama onemogućujemo pristup osobnim podatcima, poštujemo njihovu povjerljivost i cjelovitost te sprječavamo njihov gubitak.


Podatci za kontakt o voditelju obrade:

TEM Čatež d. o. o.

Adresa: Čatež 13, 8212 Velika Loka

Telefon:+386 7 34 89 900

Faks: +386 7 34 89 999

E-adresa za kontakt: gdpr@tem.si

II. KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO

U društvu TEM d. d. obrađujemo osobne podatke primatelja e-novosti. Radi se o podatcima koji se odnose na ispitanika te ga mogu neizravno ili izravno identificirati. Osobne podatke (ime, prezime, e-adresu, državu i poduzeće) šaljete nam prilikom popunjavanja obrasca za primanje e-novosti. Slanje osobnih podataka je dobrovoljno. Niste nam dužni slati svoje osobne podatke, ali ako ih ne pošaljete, nećete moći primati e-novosti.

Obrađujemo također osobne podatke o upotrebi naših internetskih stranica (klikovi na poveznice, utrošeno vrijeme) i podatke povezane s odazivom na naše elektroničke poruke (je li poruka otvorena, na koje ste poveznice kliknuli).

III. PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo:

– na temelju privole koju ste dali prilikom ispunjavanja internetskog obrasca za primanje e-novosti,

– na temelju legitimnog interesa za provedbu i razvoj poslovanja u vezi s podatcima o upotrebi naših internetskih mjesta.

IV. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu slanja e-novosti u kojima predstavljamo novosti, proizvode, usluge, ponude i događaje, uključivo s obavještavanjem odnosno izravnim marketingom. U tim se slučajevima obrada osobnih podataka provodi u okviru vaše izjave dopuštenog opsega osobnih podataka, svrhe i dogovorenih kanala informiranja, sve do povlačenja dane privole.

Društvo TEM prikuplja osobne podatke prilikom posjećivanja internetskih stranica, putem kolačića, u svrhu osiguravanja bolje funkcionalnosti i korisničkih iskustava, sigurnosti, nesmetanog djelovanja internetskih mjesta te računanja broja korisnika na internetskome mjestu. TEM koristi dvije vrste kolačića:

a) ključni su i bez njih pojedino internetsko mjesto u vlasništvu odnosno pod upravom društva TEM ne bi radilo kako treba. Postavljaju se kada obavite bilo kakvu interakciju s internetskim mjestom,

b) njima društvo TEM analizira promet na pojedinome internetskome mjestu kako bi poboljšalo korisničko iskustvo. Kolačić prihvaćate klikom na gumb na internetskome mjestu odnosno nastavkom aktivnog pretraživanja po primitku obavijesti o kolačićima. Više o upotrebi kolačića možete pročitati na www.tem.si/piskotki.

 V. KAKO DUGO OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE I ŠTO SE S NJIMA DOGAĐA NAKON TOGA

Društvo TEM obrađuje vaše osobne podatke u opsegu i trajanju koje je potrebno za ostvarivanje svrhe. Osobne podatke koje obrađujemo na osnovi vaše privole pohranjujemo trajno odnosno do povlačenja vaše privole. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa pohranjujemo dok traje interes odnosno do ostvarivanja svrhe.

Osobne podatke nakon isteka gore navedenih rokova učinkovito brišemo ili anonimiziramo, što znači da ih obrađujemo na takav način da ih nije moguće povezati s vama odnosno vama ih pripisati.

 VI. IZVRŠITELJI OBRADE OSOBNIH PODATAKA I MOŽEBITNI PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Osobne podatke primatelja e-novosti prikupljaju i obrađuju osobe zaposlene u društvu TEM.

Vaše osobne podatke ne prenosimo u treće države (izvan EU-a i EGP-a). U slučaju da vaši osobni podatci budu preneseni u treće države, pobrinut ćemo se za osiguranje i provođenje odgovarajućih sigurnosnih mjera za zaštitu osobnih podataka i temeljnih prava i sloboda, sukladno važećim nacionalnim i EU propisima.

VII. PRAVA ISPITANIKA I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

U vezi sa svojim osobnim podatcima imate pravo:

Od nas u svakom trenutku zatražiti:

– potvrdu obrađujemo li vaše osobne podatke,

– pristup osobnim podatcima i sljedeće informacije: svrha obrade; kategorije osobnih podataka; primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podatci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primatelje u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; predviđeno razdoblje u kojem će osobni podatci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterije korištene za utvrđivanje tog razdoblja; postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika,

– jednu (besplatnu) kopiju osobnih podataka u elektroničkom ili fizičkom obliku (ako je zahtjev podnesen elektroničkim putem i ne zatražite drukčije, kopija se dostavlja u elektroničkom obliku); ako zatražite dodatne kopije, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova,

– ispravak netočnih osobnih podataka,

– ograničenje obrade ako:

– osporavate točnost osobnih podataka na razdoblje koje nam omogućuje provjeriti točnost osobnih podataka,

– obrada je nezakonita te se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe,

– osobne podatke više ne trebamo za potrebe obrade, ali ih vi trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva,

– brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav) ako su ispunjene pretpostavke iz članka 17. GDPR-a, prije svega ako povučete privolu za obradu osobnih podataka,

– ispisivanje osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom, strojno čitljivom obliku i pravo da podatke prenesete drugom voditelju obrade bez da vas pritom ometamo,

– prestanak upotrebe osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, uključujući oblikovanje profila,

– da za vas ne vrijedi odluka koja se temelji samo na automatiziranoj obradi, uključivo s oblikovanjem profila ako su ispunjene pretpostavke iz članka 22. GDPR-a,

– pravo da protiv nas podnesete pritužbu kod povjerenika za informiranje ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši GDPR.

VIII. POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Privole za obradu osobnih podataka možete povući u bilo kojem trenutku, i to trajno ili privremeno, u cijelosti ili djelomično, na temelju pisanog zahtjeva upućenog na e-adresu gdpr@tem.si odnosno možete svojim privolama upravljati putem obrasca MailChimp. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje prava povezanih s osobnim podatcima možete u pisanom obliku uputiti na e-adresu: gdpr@tem.si ili adresu društva TEM Čatež d. o. o., Čatež 13, 8212 Velika Loka.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava povezanih s osobnim podatcima od vas ćemo možda zatražiti dodatne podatke, a odbiti postupiti možemo samo ako dokažemo da vas ne možemo pouzdano identificirati.

Na vaš zahtjev, na temelju kojega ostvarujete svoja prava povezana s osobnim podatcima, moramo odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

IX. PRAVNE INFORMACIJE

Odredbe ove GDPR politike dopunjavaju i ne stavljaju izvan snage odredbe zakonodavstva s područja zaštite osobnih podataka. U slučaju nesukladnosti između odredbi ove GDPR politike i odredbi zakonodavstva s područja zaštite osobnih podataka vrijede odredbe zakonodavstva. TEM može u svakom trenutku promijeniti ovu GDPR politiku. Sve izmjene dostupne su na internetskoj stranici www.tem.si.

Čatež, 28. kolovoza 2018.